Through the wild heart of Svartisen

Sep 15, 2017 @ 2:00 pm  —  Sep 17, 2017 @ 11:00pm

Villmarkseventyr ved Svartisen! (English version below)

Vil du være med å oppleve Glomdalen, den mektige dalen som deler Norges nest største isbre Svartisen i to deler ?

Beyondlimits arrangerer tredagers tur gjennom Glomdalen, hvor vistarter ved Storglomvatn i Meløy ogenderopp i Mo i Rana. Svartisen var under den lile Istid en sammenhengende isbre, men er i dag delt i to. Vestre del avSvartisen er Norges nest største mens østre deler den fjerde største. Den 30 kilometer lange Glomdalen skjærer tvers igjennom Svartisen og byr på en imponerende vill og vakker natur. Vi følger Glomåga’s ferd den den vokser fra en liten sildrebekk i vannskillet til å bli en mektig elv som ender opp i et fantastisk elvedelta ved Langvatnet i Mo i Rana. På vår ferd gjennom dalen med de høye brekledde tinder får vi oppleve utallige fossefall, brearmer, underjordiske grotter ogspektakulære Marmorformasjoner. Vi skal besøke det magiske Marmorslottet, et marmorfelt derGlomågahar gravd ut Jettegryter og andre figurer blant annet Marmorhesten. Turen ender opp ved Fisktjønna Naturreservat hvor vi blir hentet og kjørt til Mo i Rana.

Dag for dag.

Dag 1.

Vi møtes på Ørnes iMeløy hvor vi blir kjent og sjekker telt og utstyr som vi skal ha med på turen. Vi blir setter oss i bil og blir fraktet opp til Storglomvatn for båttransport til Terskald. Vi finner etegnet teltsted og sjekker ut det øde måne landskapet rundt Terskald, et område som få mennesker besøker.

Dag 2.

Etter en god frokost setter vi kursen i retning Mo i Rana og går inn i åpningen til Glomdalen. Vistarter på det høyeste punkt og følger Glomåga nedover dalen i retning avBjørnefossen, et stort fossefall som ender opp i Flatisvatnet. Her får vi imponerende utsikt til enav Svartisens Brearmene som renner ned i mot Flatisvatnet. Vi passerer Polarsirkelen og finner etterhvert ny teltplass for natten.

Dag 3.

Etter en god natt med søvn pakker vi telt og sekk og fortsetter turen videre. Vi sikter oss inn på stien som går fra Pikhaugvatnet og følger den forbi Glomdalsvatnet og videre til Fisktjønna. Vi tar en avstikker innom Marmorslottet før vi går de siste kilometerene til bilvei. Her blir vi hentet av taxi som bringer oss videre til Mo i Rana for videre transport til de respektives hjemsted.

Beyondlimits vektlegger sikkerhet på sine turer. Glomdalen har ikke etablerte eller merkede stier, vi bruker derfor erfarne og lokalkjente guider på turen. Vi stiller med telt, primus, førstehjelpsutstyr i tillegg til navigasjonsmidler og sikkerhetsutstyr. Det er ikke mobildekning i Glomdalen og vi vil derfor ha med nødpeilesender og device med mulighet for 2 veis kommunikasjon. Vi blir hele tiden oppdatert med været og forhold via satelitt.

Du trenger å ha klær som er egnet for det nordnorske høyfjellet i tillegg til sovepose ogliggeunderlag, ved påmelding vil du motta en pakkliste med nærmere beskrivelse.

Påmelding : booking@beyondlimits.no

Web:

Wild Heart of Svartisen


——————————————————————————————
Description:

Come and experience Glomdalen, a mighty valley that splits Svartisen, Norway’s second largest glacier, in two. Beyondlimits is organizing a three-day trip from the Storglomvatnet lake in Meloy to Mo i Rana, right through the valley itself.
During the last little ice age, Svartisen was one big glacier. Today, it’s divided in two. The Western part of the glacier is Norway’s second largest, while the Eastern part of Svartisen is the fourth largest. The 30-kilometer long Glomdalen cuts right through the heart of the glacier, and offers an impressive wild and beautiful scenery of nature.
During the trip, we follow Glomåga. What initially is a small stream later becomes a mighty river that ends up in stunning deltas in the beautiful lake Langvatnet in Mo i Rana. Our journey will lead us through the heart of Svartisen, where we will admire high peaks covered by the glacier on each side of us. We will feel the light breeze from countless waterfalls, admire sun reflecting on outlet glaciers, peek into the chilling depths of underground caves and see amazing marble formations from the ice age. We will visit the Magical Marmorslottet, a marble field in which the Glomåga river carved various holes and shapes that include a famose marble horse. The tour will end at a road at the Fisktjønna Nature Reserve, where we will be picked up and taken to Mo i Rana.

Day by day:

Day 1:
We meet up in Ørnes, here we get to know each other. We go through the equipment and check the tents that we will use on the trip. We go by car up to Storglomvatnet and take a boat over to Terskald. We find a god camp spot here, and check out the desolated lunar landscape around, an area that few people have seen before.

Day 2:
After a good breakfast we aim the compass at Mo i Rana. As we are walking up, we enter the gate to Glomdalen. We start at the highest point, and follow the Glomåga river down the valley towards Bjørnefossen, a huge waterfall that ends up in the Flatisvatnet lake. Here we get an impressive view of one of the Svartisen glacier’s hidden tongue that extends down into the desolated lake. Today we also pass the Arctic Circle. Eventually, we set up a new camp spot for the night.

Day 3.

After a good night of sleep, we eat breakfast and take down our camp. During Day 3, we take the path from the Pikhaugvatnet lake and follow it past the Glomdalsvatnet lake, further down to the Fisktjønna lake. We take a detour over to the famous Marmorslottet, just before entering the road for the last few kilometers. We reach the pickup point, where a taxi is waiting for us to take us down to Mo i Rana. Once there, the trip ends.

Safety:
At Beyondlimits, we always focus on safety during our trips. The Glomdalen valley doesn’t have any permanent trail, so we use experienced and knowledgeable local guides on the trip. We provide tents, stoves, first aid kit, navigational aids, and safety equipment. There is no cellphone coverage in Glomdalen, but we bring emergency beacon and a satellite phone.

You need to wear clothes that are suitable for the North Norwegian mountains. You have to bring sleeping bags and mats.
Once signed up, you will recieve the equipment list that explain all the details needed about equipment.

Date
15-17 September

Location
Svartisen, Nordland

Duration
4 days

Price
NOK 4,490*

Group size
8 (maximum)

Meeting Point
Meloy

Experience
You must be in good shape, and you should be prepared for long and demanding days of trekking. Above all though, you should be willing to help your team during this incredible journey! Team spirit is the key!

Booking on mail: rune@beyondlimits.no
After booking, you will recieve a depositum invoice of NOK 1500,- and a equipment list needed for the trip. Velcome on board! 🙂

Homepage:
http://www.beyondlimits.no/trips/wild-heart-of-svartisenEvent Details