Den hundre år gamle trappen fra rallartiden, Fykantrappan, slynger seg oppover langs fjellsiden i Glomfjord. Vi tar deg med på en fantastisk tur langs dalbunnen og opp til høyfjellet.   Mail: post@gotomeloy.no eller bjorn@orneshotell.no